نتايج آرا فرم نظرسنجي

نظر شما در خصوص نحوه پیاده سازی این وب سایت چیست؟


عالی
46.43%(13)


خوب
14.29%(4)


متوسط
17.86%(5)


ضعیف
21.43%(6)


تعداد کل آرا نظرسنجی 28