۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل
صفحه اصلی
استان خراسان جنوبی

مشخصات کلی استان:

مساحت استان : 150,800 کیلومتر مربع ( 9/3 درصد کشور و سومین استان وسیع کشور)

جمعیت: 732,000 نفر ( 0/97 درصد جمعیت کشور ) تعداد خانوار: 203,366

استان کمترین تراکم نقاط جمعیتی کشور با رقم معادل 4/9 نفر در کیلومتر مربع را دارد.

این استان دارای 11 شهرستان (بیرجند، قائنات، فردوس، درمیان، سرایان، سربیشه، نهبندان، بشرویه، زیرکوه، خوسف، طبس)، 28 شهر، 25 بخش، 61 دهستان و 1882 آبادی دارای سکنه می باشد.

استان خراسان جنوبی از شرق، 460 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد.

برخی از شاخص ها و ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری استان :

·    وجود 4 بازارچه مرزی ، دو گمرک رسمی، یک مرز رسمی زمینی و یک مرز رسمی هوایی

·    وجود 122 اتحادیه صنفی و حدود 26 هزار واحد فعال صنفی دارای پروانه در سطح استان

· وجود 12 بانک دولتی و واگذار شده با 218 شعبه و 17بانک خصوصی با 57 شعبه در سطح استان ( مجموعاً 29 بانک با 275 شعبه) و 545 دستگاه خودپرداز در سطح استان

·    وجود 16 شرکت بیمه ای با بیش از 280 نمایندگی ( شعبه ) در سطح استان

·    وجود تالار بورس منطقه ای فعال در مرکز استان

·وجود 14 دانشگاه مختلف دولتی و غیر دولتی، 5 مرکز آموزش عالی و بیش از 50  هزار دانشجو

·    وجود بیش از 1189 اثر تاریخی در استان و ثبت 800  اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور

 

            وضعیت جمعیت و مساحت شهرستان­های استان  (سرشماری سال 1390)

عنوان

جمعیت (نفر)

جمعیت (خانوار)

مساحت (کیلومتر مربع)

آبادی دارای سکنه

کل

شهری

روستایی

کل

شهری

روستایی

استان

732192

414173

318019

203366

111277

92089

150800

1883

بیرجند

230487

178020

52467

63949

48130

15819

4004

325

خوسف

29019

6627

22392

7564

1264

6300

16029

217

سرایان

32493

22245

10248

9496

6270

3226

9342

49

سربیشه

39487

11270

28217

11203

2963

8240

8199

260

قائنات

111320

57495

53825

31307

15215

16092

7601

169

زیرکوه

41081

7337

33744

10793

1685

9108

8226

101

نهبندان

57258

21837

35421

15085

5332

9753

26094

298

درمیان

55080

15899

39181

14466

3885

10581

5797

157

بشرویه

24683

18272

6411

7223

5234

1989

5993

83

فردوس

41626

32052

9574

12482

9162

3320

4103

44

طبس

69658

43119

26539

19798

12137

7661

55412

180

 

 

                                                شاخص­های جمعیتی استان            (سرشماری سال 1390)

عنوان

کل

مرد

زن

شهری

روستایی

جمعیت استان

732.192

368.101

364.091

414.173

318.019

سهم اشتغال در بخش­های مختلف اقتصادی 

عنوان

سال

صنعت

کشاورزی

خدمات

استان

سال 93

27.3

34.3

38.4

سال 94

28،6

33،2

38،3

کشور

سال 93

33.8

17.9

48.3

سال 94

32،5

18

49،4

 

وضعیت شاخص­های اشتغال

عنوان

سال 93

سال 94

استان

کشور

استان

کشور

نرخ بیکاری

7.6

10.6

8،6

11

نرخ مشارکت اقتصادی

35.5

37.2

36،5

38،2

نرخ مشارکت اقتصادی ( نرخ فعالیت ): نسبت جمعیت فعال ( شاغل و بیکار ) 10 ساله و بیشتر به کل جمعیت 10 ساله و بیشتر

 

                          وضعیت شاخص­های هزینه- درآمد و تولید ناخالص داخلی استان

             ( ارقام به میلیون ریال )

ردیف

عنوان شاخص

سال

استان

کشور

رتبه در کشور

1

متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری

1393

196

235

15

2

متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی

1393

113

138

26

3

متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری

1393

190

241

23

4

متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی

1393

111

139

28

5

تولید ناخالص داخلی

(به قیمت بازار به میلیارد ریال)

1392

52072

10049087

31

6

سرانه تولید ناخالص داخلی

1392

69

130

28

 

سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی (1392)

بخش اقتصادی

کشاورزی

صنعت و معدن

بازرگانی و خدمات

مسکن

استان

31.5

16

48.5

4

کشور

13

33

49

5

 

 

 

وضعیت مانده تسهیلات (مصارف) بانکهای دولتی استان در پایان شهریورماه 1395

بخش اقتصادی

مبلغ ( میلیارد ریال )

درصد از کل

کشاورزی

8153

20

صنعت و معدن

4765

12

مسکن و ساختمان

16140

40

خدمات

8189

21

بازرگانی

1693

4

سایر

994

3

جمع

39934

100

 

وضعیت بخش کشاورزی استان:    

مزیت های نسبی برخی تولیدات کشاورزی استان:

1-     مقام اول کشور در تعداد قنوات ( بیش از 6 هزار رشته )

2-      مقام اول کشور در تولید زرشک و عناب 

3-     مقام دوم در تولید زعفران

4-     رتبه چهارم تولید پنبه

5-     رتبه پنجم کشور در تولید گل نرگس

6-     رتبه پنجم کشور در تولید پسته

7-     رتبه هفتم در تولید انار کشور

8-     وجود 800 نوع گیاهان دارویی در استان

9-     رتبه اول تعداد شرکت های سهامی زراعی در کشور (7 شرکت سهامی زراعی) 

10- استان 15% جمعیت شتر کشور را دارا است.

11- استان با 13406 هکتار، 98% سطح زیرکشت زرشک در کشور را داراست.

12-  میزان تولید زرشک تازه در استان 44 هزار تن، معادل 11 هزار تن محصول خشک می باشد که 96%  تولید کشور است.

13- استان با 2170 هکتار ، 98% سطح زیر کشت عناب را در کشور داراست.

14- تولید عناب استان 1702 تن است که 98% تولید کشور می باشد.

15- استان با 14600هکتار اراضی زیر کشت، 23 درصد تولید زعفران کشور را داراست.

16- میزان تولید سالیانه زعفران استان به طور متوسط سالیانه 45 تن می باشد.  

·        تعداد کل بهره برداران: 82845  نفر

o                              مساحت اراضی باغی: 76336 هکتار

o                              میزان تولید محصولات باغی: 110800 تن

o                              مساحت اراضی زراعی: 77202 هکتار

§         دیم: 6888 هکتار - آبی: 70313 هکتار

o                              میزان تولید محصولات زراعی: 483838.5 تن

§         دیم: 12587 تن - آبی: 471251 تن

·         تعداد   واحد دامی: 2142249

·        تعداد مرغداریها: 643 واحد

§        تخمگذار: 29 واحد - گوشتی: 614 واحد

·        ظرفیت  مرغداریها: 10622570 واحد

§        تخمگذار: 1266900 واحد - گوشتی: 9355670 واحد

·        تعداد استخر پرورش ماهی: 734 باب

·         تعداد منبع آبی: 11740 منبع

§        چاه عمیق: 3299 حلقه - چشمه: 2189 رشته- قنات: 6252 رشته

وضعیت صنعت استان:

1-    وجود 9 شهرک و 11 ناحیه و 15 شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری

·        تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان ( فعال، نیمه فعال و تعطیل ) 314  واحد می باشد. 

2-جواز تأسیس (دارای اعتبار) صادرشده:  728 با سرمایه گذاری 44.691 میلیارد ریال

3-    تا کنون 532 پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 11.180 میلیارد ریال و اشتغال 11222 نفر در استان صادر شده است.

4-    مهمترین محصولات واحدهای صنعتی استان که به کشورهای دیگر نیز صادر می‌شود:

انواع لاستیک، سیمان خاکستری، کاشی و سرامیک، مصنوعات چوبی، سوله و اسکلتهای فلزی، شکر، بسته بندی زعفران، خشکبار و سبزیجات،خوراک طیور و آبزیان، بسته بندی مرغ

وضعیت معدن استان:  

1- رتبه پنجم در تعداد معادن فعال در کشور به تعداد 367 معدن در پایان سال 94

2-    رتبه هفتم کشوری در حوزه ذخایر قطعی معدنی

3-    رتبه پنجم در اشتغال معادن در کشور میزان 8623 نفر در پایان سال 94

4-    میزان ذخایر قطعی معدنی درکل استان حدود 2.5 میلیارد تن میباشد

5-    میزان استخراج اسمی معادن استان سالیانه حدود 12 میلیون تن است 

6- در سال 94 میزان استخراج واقعی استان از معادت حدود 10 میلیون تن بوده است (که رتبه یازدهم کشوری را به خود اختصاص داده است.)

7-    تاکنون 454 پروانه بهره برداری معدنی با سرمایه گذاری 13131 میلیارد ریال و اشتغال 9752 نفر صادر شده

8- 40  نوع ماده مختلف معدنی از معادن استان استخراج می شود که مهمترین آنها عبارتند از: منیزیت، مس، آهن، گرانیت، کرومیت، کائولن، زغال سنگ، خاک­های صنعتی و بنتونیت

مزیت ها و پتانسیل های استان در زمینه تجارت خارجی:  

1- قرار گرفتن استان در مرکز محور ترانزیتی شرق ایران و واقع شدن در مسیر خط راه آهن سراسری جنوب به شمال ( بندر عباس  بافق طبس مشهد ترکمنستان )

2-    وجود فرودگاه بین‌المللی بیرجند با قابلیت توسعه و افزایش پروازهای داخلی و خارجی

3-    دارا بودن بیشترین مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران با افغانستان و فعالیت 4 بازارچه مرزی دوکوهانه، میل78 ، میل73 و یزدان

4-    وجود 2 گمرک رسمی زمینی (گمرک بیرجند و گمرک ماهیرود ) و 1 گمرک در مرز مجاز هوایی فرودگاه بین‌المللی بیرجند

5-    وجود مرز مجاز هوایی ( فرودگاه بین المللی بیرجند ) و مرز مجاز زمینی ( ماهیرود )

6-    وجود منطقه ویژه اقتصادی بیرجند و قطعه منفصله منطقه ویژه اقتصادی در جوار گمرک و بازارچه مرزی میل 78 ( ماهیرود )

7-     وجود تالار بورس منطقه ای فعال و نمایشگاه بین المللی در مرکز استان

·        اقلام عمده صادراتی از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی:

 حلال صنعتی  موکت و فرش ماشینی - مکمل سوخت سنگین سیمان و گچ کاشی و سرامیک کنسرو و کمپوت شیرینی و شکلات - مصنوعات پلاستیک و فلزی.

·        اقلام عمده وارداتی از بازارچه های مرزی: 

  قطعات موتور سیکلت  برنج  تخم سپند  تخم کنجد  شاهدانه بوداده شده ضایعات پلاستیک

· وضعیت و آمار تجارت خارجی استان ( سال 94 )

* میزان صادرات قطعی از گمرکات و بازارچه های مرزی استان، 788 هزار تن به ارزش بیش از 181 میلیون دلار که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 44 درصد و از نظر ارزش 2 درصد افزایش  داشته است.

* میزان صادرات ماده 116 ( اظهار شده در سایر گمرکات کشور و خروج از بازارچه های مرزی استان و گمرک ماهیرود )، 1153 هزار تن به ارزش بیش از 505 میلیون دلار که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 27 درصد افزایش و از نظر ارزش تغییری نداشته است.

* مجموعا در سال 94، میزان 1941 هزار تن کالا به ارزش 686 میلیون دلار از گمرکات و بازارچه های مرزی استان صادر شده که نسبت به سال قبل از لحاظ وزنی 34 درصد افزایش و از نظر ارزش تغییری نداشته است.

میزان واردات به استان نیز در سال 94 به میزان 3424 تن به ارزش حدود 3.8 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل از لحاظ وزنی 275 درصد و از نظر ارزش 700 درصد افزایش داشته است.

· آمار تجارت خارجی استان در نه ماهه اول سال 95:  

* میزان صادرات قطعی از گمرکات و بازارچه های مرزی استان، بیش از 722 هزار تن به ارزش حدود 140 میلیون دلار که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 40 درصد و از نظر ارزش 12 درصد افزایش  داشته است.

* میزان صادرات ماده 116 ( اظهار شده در سایر گمرکات کشور و خروج از بازارچه های مرزی استان و گمرک ماهیرود )، 2275 هزار تن به ارزش بیش از 554 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 173 درصد و از نظر ارزش 40 درصد افزایش داشته است.  

* مجموعا در نه ماهه اول سال 95، میزان 2997 هزار تن کالا به ارزش 694 میلیون دلار از گمرکات و بازارچه های مرزی استان صادر شده که نسبت به سال قبل از لحاظ وزنی 122 درصد و از نظر ارزش 33 درصد افزایش داشته است.

میزان واردات به استان نیز در این مدت به میزان 5148 تن به ارزش 6.5 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل از لحاظ وزنی 190 و از نظر ارزش 209 درصد افزایش داشته.

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1395/10/25
تعداد بازدید: 1265
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal